Rehabilitering av piper/skorsteiner

Dette gjøres ved at en tilpasset foring senkes ned i eksisterende skorstein fra taket, for deretter å remontere ildsteder. Det finnes både keramiske foringer, stive stålforinger og fleksible stålforinger. Det avdekkes ved befaring på stedet hvilken metode og materialer som skal benyttes.

Med gode rutiner og tildekking kan det i de aller fleste tilfeller gjøres med liten inngripen inne i huset og det blir svært lite støv og skitt om dette gjøres korrekt. Skorsteiner av teglstein krever at alle sider må vises inne i leilgheteten eller huset, ved en rehabilitering av skorstein kan man i mange tilfeller tilfeller tillate at det for ettertiden trengs kun 2 sider for innsyn ved bruk av luftventilerte løsninger.

 

Levert av  
mangadexmangadex